ZMIANA NATĘŻENIA PRĄDU | Transport

ZMIANA NATĘŻENIA PRĄDU

Zmiany natężenia prądu oddawanego przez prądnicę wy­nikają z wpływu dwóch czynników: zmniejszanie się oporności obwodu zewnętrznego powo­duje wzrost natężenia prądu, a obniżanie się napięcia pomiędzy zaciskami prądnicy zmniejszanie się na­tężenia prądu. Początkowo, czyli w zakresie dużych oporności zewnętrznych, przeważa wpływ zmniejszania oporności, a więc natężenie prądu wzrasta poprzez znamionowe natężenie prądu (punkt Z), aż do naj­większego natężenia (punkt krytyczny K). Następnie za­czyna przeważać wpływ obniżania się napięcia pomiędzy zaciskami prądnicy i natężenie prądu maleje.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Zamieszczam tutaj artykuły dotyczące motoryzacji z która związana jest moja praca zawodowa. Motoryzacja to moja największa pasja, która chcę się dzielić na blogu. Zapraszam do czytania!