//////

Posts Tagged ‘ciągnik’

Nowe modele w starej skórze

Przez wiele lat przemysł motoryzacyjny tworzył tylko i wyłącznie dla zrealizowania zapotrzebowania przemysłu krajowego i większość pierwszych marek motoryzacyjnych to firmy raczej państwowe czy założone przez państwo po to, by wspomóc tworzenie gospodarczej potęgi. Dzisiaj między innymi na przemyśle motoryzacyjnym amerykanie odbudowują swoją potęgę gospodarczą a od pierwszy bardzo dobry wynik sprzedaży samochodów, motocykli i ścigaczy w tamtym kraju był niczym powiew świeżego powietrza pomiędzy inwestorów przerażonych słabnącymi największymi motoryzacyjnymi markami. Dzisiaj jednak widać, że najlepszym sposobem na wyjście z tarapatów przez producentów samochodów czy ścigaczy jest nic innego, jak szukanie innowacji i jednoczesne restrukturyzowanie swojej produkcji. Nie zawsze chodzi o szukanie oszczędności na siłę, albowiem te niejednokrotnie mogą tylko negatywnie wpłynąć na możliwości produkcyjne danej placówki. Ale szukanie nowych rozwiązań i produkowanie nowych modeli to jedna z podstaw dbania o swoją markę.

Z motoryzacją przez wieki

Człowiek od początku swojego istnienia próbował zmodernizować swoje życie. Rozwój wynalazków różnej miary pokazał jak pomysłowa może być istota ludzka. Człowiek pokazał wyższość nad otaczającym go światem. Udomowił zwierzęta, nauczył się wykorzystywać dobra natury dla własnych celów i wygody. Pierwsze formy motoryzacji polegały na wykorzystaniu  do transportu zwierząt. Potem przyszedł czas na konstrukcję coraz bardziej skomplikowanych urządzeń. Tak wiec, pojęciem  motoryzacja przyzwyczailiśmy się określać zespól czynności powiązanych z użytkowaniem  wszelkich pojazdów drogowych, szynowych o napędzie  uzyskanym za pomocą silników spalinowych. Ówczesne pojazdy wyposażane były w coraz to nowsze i sprawniejsze części, a ich naprawa powoli stwarzała zapotrzebowanie na powstanie wykwalifikowanej grupy zawodowej zajmującej się tylko asortymentem motoryzacyjnym. W ten sposób rozwinęła się produkcja części i system naprawy pojazdów. Nowością stało się wykorzystywanie  silników elektrycznych i hybrydowych. Obecnie w naszym obiegowym rozumieniu pojęcie motoryzacji obejmuje  motoryzację związaną z ruchem czterokołowym, a więc samochody osobowe i ciężarowe, autobusy, ciągniki.